Metalografická analýza

Metalografie je obor zabývající se studiem struktury kovů a jejich vlastnostmi. Tato metoda bývá využívána i při technickém průzkumu kovových archeologických nálezů. Metalografickým zkoumáním struktury funkčních ploch nástrojů je možné s vysokou mírou pravděpodobnosti určit technologický postup při výrobě těchto předmětů.

Hlavní otázky, na které je možné pomocí metalografických analýz nalézt odpověď:

- jakým způsobem byly analyzované nástroje vyrobeny?

- jaké druhy materiálů byly na výrobu nástrojů použity?

- jaké postupy tepelného zpracování byly využity při výrobě nástrojů?

K metalografické analýze využíváme světelného mikroskopu Carl Zeiss JENAVERT s pětinásobným objektivovým revolverem (planachromaty HD od 10x do 100x).

Vybrané referenční zakázky

  • Metalografická analýza zemědělských nástrojů z Pohanska u Břeclavi/Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně


Publikační výstupy

  • Dresler, P. - Beran, V. 2019: Zemědělské nástroje raně středověkého obyvatelstva Pohanska u Břeclavi/Agricultural tools of the Early Medieval Population of Pohansko near Břeclav, Památky archeologické CX, 237-306.