Archeologické muzejní kufříky na objednávku

Sada muzejních kufříků, které náš ústav vyrábí, se skládá ze čtyř samostatných částí. Každý kufřík obsahuje specifické repliky artefaktů rozdělených do tematických okruhů. Repliky lze řadit například v návaznosti na časovou osu nebo v souvislosti s technologickým vývojem, popřípadě aplikovat i různé další kombinace v souvislosti s právě probíranou látkou.

Vše lze také velmi dobře navázat na Rámcové vzdělávací programy - Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura. Kufříky Vám usnadní výuku a zpřístupní dětem i dospělých předměty denní potřeby našich předků. 


Veškeré repliky artefaktů lze z kufříků velmi snadno vyjmout, a je žádoucí, aby si je všichni zájemci mohli dostatečně "osahat", protože zapojení všech smyslů se pro poznání a zapamatování hmotné kultury našich předků jeví jako velmi efektivní. Provedení kufříků je výsledkem několikaletého vývoje a hlavně soustavného testování během edukačních programů ve školkách, školách i muzeích.

K sadě dodáváme 10 laminovaných pracovních listů (pro I. stupeň ZŠ, pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ) a pět našich originálních příběhů vybraných surovin období pravěku a protohistorie. S každou zakoupenou sadou za Vámi po předchozí domluvě zajedeme a zaškolíme Vás. 

Expedujeme cca do 4 týdnu od objednání nebo dle domluvy.

Po předchozí domluvě jsme schopni individuálně uzpůsobit nabídku dle potřeby (zaměření na určité období, výběr replik nebo jejich množství). 

Foto: archiv CZ-DEAN, Dan Koleček


Aktuální cenovou nabídku s detailním popisem kufříkové sady stahujte zde: