Centrum pro zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů, z.ú.

Ledčice 222, Ledčice, 277 08

IČO: 04679881

DIČ: CZ04679881