Základní laboratorní zpracování nálezůV rámci laboratorního zpracování provádíme základní mytí keramického (i nekeramického materiálu), standardně i jeho uložení do nových a popsaných sáčků ("přesáčkování"), dále pak základní roztřídění (typické/atypické zlomky apod.) a popis (keramika, keramika kamnářská, keramika technická, keramická plastika, dlaždice, prejzy ad.), a následně také zápis do dodané či námi připravené databáze.

Zpracováváme jak nové, aktuálně probíhající výzkumy, tak také dosud nezpracované soubory nálezů se starších výzkumů. 

Mimo tyto činnosti nabízíme pracovní fotodokumentaci, přepis terénní dokumentace (popis vrstev, seznam sáčků, evidence výkopů aj.) do tabulek Excel či Wordu či navazující zpracování pro potřeby publikačního výstupu nebo zprávy. 


Vybrané referenční zakázky

  • Základní laboratorní ošetření, třídění keramických nálezů ze záchranného archeologického výzkumu v areálu bývalého kláštera v Plasích: "Prelatura - jímka 2017"/Národní památkový ústav územní odb. pracoviště v Plzni (2018)
  • Základní laboratorní ošetření, třídění a inventarizace keramických nálezů z výzkumu v Truhlářské ulici v Praze/Česká společnost archeologická, o. p. s. (2019)
  • Základní laboratorní ošetření, třídění nálezů a inventarizace (pro potřeby uložení ve sbírkovém fondu muzea MMP) nálezů z výzkumu Praha - Suchdol, Sídlištní ulice/Česká společnost archeologická, o. p. s. (2020)
  • Základní laboratorní ošetření, třídění nálezů a inventarizace z výzkumu obchvatu Slaný - Velvary/Česká společnost archeologická, o. p. s. (2020)
  • Základní laboratorní ošetření, třídění nálezů a inventarizace z výzkumu Stochovská v Praze/Česká společnost archeologická, o. p. s. (2020)
  • Základní laboratorní ošetření a inventarizace keramických nálezů z výzkumu v Zenklově ulici v Praze/Česká společnost archeologická, o. p. s. (2020)
  • Základní laboratorní ošetření a inventarizace nálezů z výzkumu Vyšehradská na Praze 2/Česká společnost archeologická, o. p. s. (2022)
  • Třídění, přesáčkování a reinventarizace (pro potřeby uložení ve sbírkovém fondu muzea MMP) nálezů z výzkumu v Truhlářské ulici v Praze/Česká společnost archeologická, o. p. s. (2022)