Konference 

EUROPA POSTMEDIAEVALIS


Od roku 2018 pořádá CZ-DEAN ve spolupráci s Archeologickým ústavem v Praze konferenci EUROPA POSTMEDIAEVALIS, zaměřenou na problematiku evropské postmedievální archeologie. Hlavním tématem je zpravidla novověká keramika. Výstupem z konference je recenzovaný sborník příspěvků, který se podařilo už dvakrát vydat v britském nakladatelství Archaeopress. Konference si klade za cíl vytvořit prostor pro výměnu poznatků o novověké archeologii, a to nejen v rámci České republiky, ale zejména v rámci evropských zemí. Z tohoto důvodu byla také pro veškerou prezentační i publikační činnost zvolena jako hlavní jazyk angličtina.