Restaurování keramiky

Mimo základního zpracování se soustředíme také na lepení keramických nádob ze všech období lidské minulosti. Veškeré provedené úkony jsou reversibilní, v případě potřeby jsme schopni doplnit požadované celky pomocí sádry. Rádi vyjdeme vstříc individuálním požadavkům zadavatele.  


Vybrané referenční zakázky