Geografické informační systémy

Geografické informační systémy (dále GIS) umožnují spravovat a analyzovat prostorové informace. V archeologii slouží k zachycení prostorových vztahů mezi artefakty, objekty a lokalitami, jejich analýzu a další práci s nimi.

Mohou to být například plány lokalit a objektů, analýzy prostorových distribucí a koncentrací artefaktů, mapy lokalit v určité oblasti či prediktivní modely. GIS umožňují také grafickou prezentaci výsledků archeologického bádání.


Vybrané referenční zakázky

  • Vynesení výsledků fosfátové analýzy půdních vzorků z hrobů z lokality Břeclav -  Pohansko/Ústav archeologie a muzeologie Brno, Masarykova univerzita (2015)
  • Vynesení výsledků fosfátové analýzy půdních vzorků z lokality Slaný - Velvary/Česká společnost archeologická o. p. s. (2019)