Geografické informační systémy


Geografické informační systémy (dále GIS) umožnují spravovat a analyzovat prostorové informace. V archeologii slouží k zachycení prostorových vztahu mezi artefakty, objekty a lokalitami, jejich analýzu a další práci s nimi.

Mohou to být například plány lokalit a objektů, analýzy prostorových distribucí a koncentrací artefaktů, mapy lokalit v určité oblasti či prediktivní modely. GIS umožnují také grafickou prezentaci výsledků archeologického bádání.


Příklad využití GISv archeologii (geofyzikální průzkum)


Další služby