Konzervace kovových předmětů

ŽELEZA, BAREVNÉ KOVY

Konzervace železných předmětů probíhá pomocí aplikace vodného roztoku taninu na povrch předmět za použití metodiky Technického muzea v Brně.

Používáme pískovací box Unicraft, Dremel a ultrazvukovou jehlu.  Konzervace železných předmětů (stav před konzervací a po ní):


Vybrané referenční zakázky

  • 2018: Konzervace kovových archeologických nálezů z lokality Radeč/Fakulta humanitních studií při Univerzitě Karlově v Praze 
  • 2019: Konzervace kovových archeologických nálezů z výzkumu v ulici Truhlářská v Praze/Česká společnost archeologická, o.p.s.
  • 2020: Konzervace kovových archeologických nálezů z výzkumu obchvatu Slaný/Česká společnost archeologická, o.p.s.
  • 2023: Konzervace souboru 214 ks železných předmětů a 70 předmětů barevných kovů z hradu Grabštejn/NPÚ Liberec