Konzervace železných předmětů


Konzervace železných předmětů probíhá pomocí aplikace vodného roztoku taninu na povrch předmět za použití metodiky Technického muzea v Brně.


Konzervace železných předmětů (stav před konzervací o po ní)


Referenční zakázky

  • Konzervace kovových archeologických nálezů z lokality Radeč/Fakulta humanitních studií při Univerzitě Karlově v Praze 
  • Konzervace kovových archeologických nálezů z výzkumu v ulici Truhlářská v Praze/Česká společnost archeologická, o.p.s.
  • Konzervace kovových archeologických nálezů z výzkumu obchvatu Slaný/Česká společnost archeologická, o.p.s.

Další služby