Příměstské tábory v HistoryParku

Od roku 2020 pořádá CZ-DEAN v areálu HistoryParku Ledčice příměstské tábory zaměřené na archeologii jako součást svých popularizačně - vzdělávacích aktivit.  

Program táborů je koncipován jako zábavně-naučný, zábava je ale vždy na prvním místě. Hrajeme si na archeology i naše pravěké předky, zábavnou formou budeme poznávat život v minulosti i nejbližší okolí areálu. S ohledem na to jsou naše tábory vhodné i pro menší děti, které ještě žádný podobný tábor neabsolvovaly, a mohly by mít obavy z nového a stále se měnícího prostředí.