Zde najdete nabídku našich služeb:

Centrum pro zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů, z.ú., je nezisková, nestátní organizace, která se věnuje podpoře péče o kulturní dědictví, provádění archeologického bádání a jeho podpory, rozvoje vědeckých metod a jejich aplikace a dále popularizace archeologie a vědy obecně.

K naplnění svého účelu Ústav vykonává tuto činnost: školící a vzdělávací činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí a dalších aktivit souvisejících s cíli a
účelem ústavu, publikační a jiná činnost. Ústav byl vytvořen na základě rozhodnutí zakladatele, společnosti HistoryPark s.r.o., a vznikl 19. ledna 2016 zápisem do rejstříku ústavu.

Vyrábíme sady muzejních kufříků pro školy a muzea na zakázku!